Matematik alle vegne (5. - 10. klassetrin)

Fag: Matematik

Praktisk information
Varighed: 2-3 timer
Sted: Museumsgade 5, Hjørring eller landbrugsmuseet i Mosbjerg
Hvornår: Alle dage

Indhold og arbejdsform:
Udematematik i rendyrket form, hvor praktiske problemer løses ved hjælp af anvendt matematik. Vi bruger de natur- og menneskeskabte materialer, der er i udeområdet. Samarbejde og kreativ tænkning er i højsædet og anvendt matematik går hånd i hånd, når der løses problemer på ruten med praktisk matematik. Omgivelserne skaber rammerne for indholdet af opgaverne.

Primært kompetenceområde og læringsmål:
Matematiske kompetencer. Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik. Eleven kan anvende matematik til praktisk problemløsning.

Fælles mål
Matematiske kompetencer.
Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik.
Geometri og måling.
Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål.
Tal og algebra.


Eksempler på læringsmål
Eleven kan planlægge og gennemføre en matematisk problemløsning.
Eleven kan kategorisere polygoner efter sidelængder og vinkler på de figurer, de konstruerer i udearealet.
Eleven kan ud fra skitser konstruere præcise figurer i fuld målestok.
Eleven kan analysere mønstre og symmetrier i omverdenen.
Eleven kan realistisk vurdere længdemål og vægt.