Hvor ved vi det fra? (6.- 10. klassetrin)

Fag: Historie, samfundsfag og dansk

Praktisk information
Varighed: 3 timer
Sted: Museumsgade 5, Hjørring
Hvornår: Alle dage i ugerne 9, 10, 11 og 12

Indhold og arbejdsform:
Efter en gennemgang af forskellige typer kilder og deres validitet arbejder eleverne parvis i udstillingen med henblik på at vurdere de kilder, skriftlige og materielle, der indgår i denne. Afslutningsvis anvendes deres viden på udvalgte internetsider.

Primært kompetenceområde og læringsmål:
Historie:      
Komp.område: Kildearbejde
Læringsmål: Eleven kan ud fra kildekritiske begreber vurdere kilder til belysning af historiske forhold.


Samfundsfag:
Komp.område: Samfundsfaglige metoder
Læringsmål: Eleven skal have viden om kilders relevans, herunder digitale midler.

Fagmål for
Historie:

  • Forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, som knytter sig til samfundsborgeres tilværelse under eneherredømme og folkestyre.
  • Tage stilling til pålideligheden af kildemateriale.
  • Give eksempler på begivenheder og samfundsforandringer, der kan forklares ud fra værdier og holdninger, som er fremherskende i en tidsepoke.
  • Uddrage faktuelle elementer af historiske fortællinger.

Dansk:
Gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske aspekter i tekster og andre udtryksformer.

Samfundsfag:

  • Gøre rede for, hvordan værdier og normer dannes i et samspil mellem mennesker.
  • Sætte sig ind i værdier, der ligger til grund for forskellige religioner, normer og livsformer.
  • Redegøre for hovedlinierne i det danske demokratiske system og dets historie, herunder
    forskellen mellem den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt.