Urter og urtemedicin (4. - 6. klassetrin)

Fag: Primært natur og teknologi. Sekundært kristendomskundskab, historie

Praktisk Information
Varighed: 2 timer
Sted: Museumsgade 5, Hjørring
Hvornår: Uge 33, 34 og 35

Indhold og arbejdsform
Efter en gennemgang af urtemedicinens historie fortælles i haven om udvalgte planters virkning og tilhørende folketro, herunder skæbnetro og signaturlæren. Eleverne arbejder herefter parvis i haven med planternes virkning og anvendelse. Desuden laver eleverne ”medicin” i form af en enkel fugtighedscreme. Arbejdsform: Oplæg, gruppearbejde


Primært kompetencemål og læringsmål:
Historie: Kompetenceområde – historiebrug

Natur og teknologi:
Eleven kan perspektivere
Eleven har viden om enkel produktkæder.

Læringsmål:
Eleven kender enkelte medicinske planter og kan lave en simpel creme.
Eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster.
Eleven har viden om enkel produktkæder.

Kristendom:
Eleven kan forklare hvad kristendom er, og gengive hovedtræk i kristendommens historie, herunder
…eleven har viden om centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold.

Fagmål
Natur og teknologi:
Eleven kender enkelte medicinske planter og kan lave en simpel creme.
Kristendom: Eleven kender følgerne af reformationens for adgangen til medicinsk viden.
Historie: Eleven kender enkelte medicinske planter og deres virkning, kende begreberne skæbnetro og signaturlære samt vide hvordan man laver en creme med planteudtræk.

Natur og teknologi
Kende flere navne på dyr og planter.
Give eksempler på naturanvendelse.
Erkendelses- og formidlingsformer, som har særlig betydning for historiefaget.
Museers og undervisnings-/oplevelsescentres udstillinger og aktiviteter.
Gennemføre og beskrive undersøgelser og eksperimenter.

Historie
Kunne sammenligne egne livsbetingelser med foregående slægtleds og diskutere, hvilke forhold der er ens, hvilke der er forskellige og baggrunden herfor. Historisk fortælling. Kanon, Reformationen