Træer (5. - 10. klassetrin)

Information

Varighed: 3 timer.

Sted: Landbrugsmuseet i Mosbjerg og Vandsted Plantage.

Hvornår: Alle dage i sommerhalvåret.

Beskrivelse

Efter en gennemgang af hvad et træ er gås en tur i landskabet. Gennemgang af karakteristika og træernes anvendelse. Ud fra bladene bestemmes de almindeligste danske løvtræer. Om nødvendigt knyttes fotosyntesen på.

Faglige læringsmål

Eleverne kan ud fra naturfaglige kriterier bestemme de almindeligste danske skovtræer og buske. Endvidere kan de redegøre for fotosyntesen.