Skallen – på fisketur I byen (4.-6. klassetrin)

Fag: Natur og teknologi.

Praktiske oplysninger

Varighed: 3 timer.
Sted: Sct. Knuds Kilde, Hjørring.
Hvornår: Tirsdage i uge 16-40.

Indhold og arbejdsform

Efter en gennemgang af søens udseende og historie, lærer eleverne nogle enkle teknikker omkring lystfiskeri og hvordan man behandler de fangne fisk på en etisk forsvarlig måde.
Eleverne får stillet fiskegrej til rådighed og der fiskes efter skaller.
Nogle af de fangne fisk kommes I akvarier, så eleverne kan iagttage deres kropsbygning og hvordan de bevæger sig og ånder I vandet. Hvis det ønskes kan en del af fangsten dissekeres, så de indre organer og fiskens skeletdele kan studeres.
Det er også muligt, at tilberede enkelte fisk, så eleverne kan få en smagsprøve.
Dissektion og tilberedning skal aftales ved bestilling af emnet!

Primært kompetenceområde og læringsmål:

Perspektivering.
Eleven kan relatere oplevelser i faget til andre kontekster.

Eksempel på læringsmål


Eleven kender til væsentlige træk ved en pelagisk fisks anatomi.
Eleven har kendskab til natur-etiske problemstillinger.