Pileflet (5.-10. klassetrin)

Fag: Natur og teknologi, Håndværk og design, Historie og Biologi.

Praktiske informationer
Varighed: 3-4 timer
Sted: Landbrugsmuseet, Mosbjerg eller efter aftale
Hvornår: Onsdage

Primært kompetenceområde og læringsmål:
Håndværk – materialer.
Eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, funktion og udtryk.
Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling

Indhold og arbejdsform:
Vi ser på den opblødte eller friske pils egenskaber som flettemateriale, og afhængigt af elevernes forudsætninger flettes enkle ting såsom kurve, kranse, brødbakker eller spil. Max 10 elever. Arbejdsformen er praktisk.

Eksempler på læringsmål

 • Eleven kan arbejde håndværksmæssigt efter instruktioner
 • Eleven kan beherske grundlæggende teknikker til bearbejdning af bløde og hårde materialer som pil repræsenterer
 • Eleven kan navngive bløde og hårde materialer - pil
 • Eleven kan skelne mellem bløde og hårde materialers anvendelsesmuligheder
 • Eleven kan afprøve materialer og teknikker i pileflet
 • Eleven kan afprøve ideer i forhold til produkters form og funktion
 • Eleven kan fastholde koncentration om arbejdet i længere tid

Fagmål for:

Natur og teknologi:

 • Sortere, udvælge og anvende materialer og stoffer, både syntetiske og naturskabte
 • Undersøge og vurdere stoffernes forskellige egenskaber, herunder styrke, isolerings- og ledningsevne samt muligheder for genbrug
 • Kende forskellige materialer og stoffers oprindelse, brug, genbrug og bortskaffelse og kende til nedbrydning, herunder formuldning og rustdannelse
 • Sammenholde forskellige danske planters og dyrs levesteder og deres tilpasning hertil
 • Kende flere navne på dyr og planter samt de vigtigste kendetegn, der henfører dem til systematiske grupper
 • Kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, luft, lys, vand og temperatur
 • Forbinde en plantes dele med deres hovedfunktioner, herunder blomst og frøsætning
 • Beskrive udvalgte dyr og planter fra nærområdet, kende deres navne og kunne henføre dem til grupper
 • Sammenholde forskellige danske planters og dyrs levesteder og deres tilpasning hertil
 • Kunne beskrive en plante ved rod, stængel, blad og blomst
 • Kende udvalgte dyr og planter fra forskellige naturområder
 • Anvende udstyr, redskaber og hjælpemidler, herunder simple fælder til dyr, lup, termometer og kort
 • Designe og bygge apparater og modeller efter egne ideer og redegøre for form, funktion og hensigt

 

HDS:

 • Forstå kreative designprocesser, hvori der indgår inspiration og ideer, planlægning, udførelse og evaluering
 • Udtrykke sig gennem skabende håndværksmæssigt arbejde
 • Fremstille produkter med udgangspunkt i egne ideer
 • Formgive med personligt præg
 • Eksperimentere med materialer, teknikker, farver, form og funktion
 • Forholde sig til det færdige produkt ud fra en æstetisk, funktionel og kommunikativ synsvinkel
 • Sætte ord på designprocessen
 • Formgive og fremstille produkter, fortrinsvis i træ og metal
 • Beherske et bredt udvalg af håndværksmæssige teknikker
 • Vælge hensigtsmæssige materialer, teknikker, maskiner og værktøj
 • Medtænke miljø, ressourceudnyttelse og bæredygtighed i arbejdsprocessen
 • Fremstille forskellige genstande med inspiration fra andre kulturer og historiske perioder