Jul i husmandsstedet (6. og 7. klassetrin)

Fag: Natur og teknologi samt historie og madkundskab

Praktisk information
Varighed:
3 timer
Sted: Landbrugsmuseet, Mosbjerg
Hvornår: Tirsdage og onsdage i uge 47, 48, 49, og 50

Indhold og arbejdsform:
Holdvis arbejde i hhv. husmandsstedet med julemad og lysestøbning, samt indsamling af materiale i landskabet til juledekorationer.
Arbejdsformen er praktisk.

Primært kompetenceområde og læringsmål:

Kommunikation.
Eleven kan kommunikere om natur og teknologi

Historiebrug
Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid

              ” Gøre dem fortrolige med dansk kultur og historie” (formålsparagraffen + historie) 

              ”Beskrive planter og dyr samt forklare deres funktioner, livsbetingelser og samspil med omgivelserne” (natur og teknik) 

              ”Færdes i naturen på en hensigtsmæssig og hensynsfuld måde” (natur og teknik)