En dag i husmandsstedet (4.- 10. klassetrin)

Fag: Primært historie. Sekundært natur og teknologi, biologi, håndværk og design samt madkundskab

Praktisk information
Varighed: 4 timer
Sted: Landbrugsmuseet, Mosbjerg
Hvornår: Alle dage

Indhold og arbejdsform:
I og omkring husmandsstedet arbejdes praktisk med madlavning, bagning, vask, pileflet, tærskning, gamle lege og diverse træ- og metalværksteder.

Primært kompetenceområde:
Historiebrug

Læringsmål:                    
Eleverne vil kunne redegøre for og vise arbejdsprocesser der knytter sig til bondekulturen for 100 år siden.

Fagmål for:

Historie:

 • Fortælle om sammenhænge mellem materielle kår og hverdagsliv, som det manifesterer sig i sundhed og sygdom, fattigdom og rigdom.
 • Berette om episoder, der har betydning for den nærmeste families historie, og beskrive samfundsforholdene
 • Stille spørgsmål, der kan uddybe forståelsen af historiske beretninger
 • Fortælle om udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, som knytter sig til kongemagt, kirke, landbrug og industri
 • Give eksempler på betingelser for varefremstilling i forskellige samfundstyper, herunder selvstændige håndværk og landbrug, industrialisering og kollektivisering.
 • Kende betegnelser for tidsepoker, der knytter sig til Danmarks historie, herunder stenalder, bronzealder, jernalder, middelalder og oplysningstid
 • Give eksempler på tidstypiske fremstillingsformer og opfindelser, der er begrundet i udvikling af værktøj, materialer og videnskab
 • Begrunde egne holdninger til historiske problemstillinger
 • Etablere historiske scenarier i form af drama, rollespil og udstilling

 

Natur og teknologi:

 • Give eksempler på samfundets anvendelse og udnyttelse af teknik
 • Beskrive forskelle og ligheder på redskaber og apparaters udformning og anvendelse til forskellige
 • Udvælge og anvende materialer og stoffer på baggrund af deres forskellige egenskaber som styrke, isolerings- eller ledningsevne
 • Give eksempler på, hvordan nye egenskaber fremkommer, når forskellige materialer og stoffer bruges sammen
 • Beskrive og fremdrage sammenhænge i enkle produktionsprocesser fra hverdagen