Bronze-/jernalder (5.-8. klassetrin)

Fag: Historie, Natur og teknologi, Håndværk og design

Praktisk information
Varighed: 3 1/2 time
Sted: Museumsgade 3, Hjørring
Hvornår: Uge 16, 17 og 18

Indhold og arbejdsform:
Efter oplæg om periodens levevilkår startes værksteder, hvor eleverne gennem arbejde med fortidens materialer og redskaber får en fornemmelse af livsvilkår og håndværksmæssige kunnen fra perioden. Værkstederne varierer efter alderstrin, men der kan indgå brikvævning, uldarbejde, arbejde i ben, træ, læder, runeristning og slyngstokke mm. Afslutning i oldtidsudstillingen.

Primært kompetenceområde
Kronologi og sammenhæng

Læringsmål:
Eleven skal kunne skelne mellem oldtidens perioder og sætte levevilkår i forhold til materiel formåen.

Fagmål for

Historie

 • Kende betegnelser for tidsepoker og kunne placere dem i en absolut kronologisk sammenhæng.
 • Udviklings- og sammenhængsforståelse.
 • Kan forbinde fortidens spor og elevernes verden og øve dem i at forbinde lokale fænomener med nationale og globale forhold og omvendt.
 • Museers og undervisnings-/oplevelsescentres udstillinger og aktiviteter.
 • Rekonstruktioner af historiske redskaber og situationer.

Natur og teknologi

 • Beskrive og fremdrage sammenhænge i enkle produktionsprocesser fra hverdagen.
 • Beskrive menneskers levevilkår i andre kulturer set i forhold til egne levevilkår.
 • Redegøre for eksempler på ressourcer, der har betydning for planter, dyr og menneskers levevilkår.
 • Give eksempler på, hvordan ændringer i anvendelse af teknologi har indvirket på planter, dyr og menneskers levevilkår.

Håndværk og design

 • Eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til skabende og håndværksmæssig fremstilling.
 • De skal udvikle færdigheder i at formgive og fremstille ting, der har æstetisk og funktionel værdi samt blive i stand til at forstå samspillet i processen fra ide over planlægning til udførelse.
 • Elevernes fantasi, glæde ved at skabe, eksperimenterende og vurderende holdning udvikles gennem fordybelse i den praktiske produktfremstilling for herigennem at styrke oplevelsen af tillid til egne muligheder.
 • Eleverne gøres fortrolige med historiske og nutidige teknologier samt områder som arbejdsmiljø, miljø og ressourcebevidsthed. Derved bidrager faget til deres forståelse af samspillet med vor fysiske omverden og naturen.
 • Gennemføre et arbejdsforløb fra inspiration og idé over planlægning til udførelse og evaluering.
 • Vurdere et færdigt produkt ud fra en æstetisk og funktionel synsvinkel.
 • Formgive med personligt præg og i overensstemmelse med valg af tid og kultur.
 • Eksperimentere med materiale, form, farve og funktion.
 • Fortælle om arbejdsprocessen og fremlægge produktet.