Aftentur gennem landskabet (5. - 10. klassetrin)

Fag : Primært kristendomskundskab samt natur og teknologi, dansk og historie

Praktisk information

Varighed : Ca. 2 timer med start ½ time før mørkefald.
Sted : Landbrugsmuseet, Mosbjerg
Hvornår : Alle dage

Primært kompetenceområde :
Livsfilosofi og etik

Læringsmål :
Eleven har viden om fænomener indenfor folketro og kan relatere disse til såvel oldtidstro som kristendom.
Herudover kan eleven identificere nogle af nattens lyde.

Indhold og arbejdsform :
Om oldtidstro og folketro. Hvad troede folk på i gamle dage og hvorfor? Vi ser/lytter også efter nattens dyreliv. Afpasses efter den aktuelle elevgruppe. Arbejdsformen er "Walk about".

Trinmål Historie
Fortælle om spor fra fortiden i lokalområdet og gengive dem i tegning og dramaform

Trinmål Dansk
Udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammenhængende form
Bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og formål
Lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling
Fremlægge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situationen, og hvilke hjælpemidler der bedst støtter hensigten