Udegeometri (6.- 10. klassetrin)

Fag: Matematik

Praktisk information
Varighed: 3 timer, eller efter aftale
Sted: Urtehaven, Museumsgade 5, Hjørring
Hvornår: Alle dage

Indhold og arbejdsform:
Efter et oplæg om konstruktioner opmåler eleverne museets urtehave. Herefter får de til opgave, gruppevis, ved hjælp af målebånd, snore, pløkker og matematik at konstruere urtehavens grundplan i fuld målestok på den store plæne. Eleverne styres ved hjælp af fotos rundt på museets udeområder, hvor de vil møde talrige matematiske udfordringer – praktisk og virkelighedsnært. Arbejdsformen er oplæg og gruppearbejde.

Primært kompetenceområde og læringsmål:
Geometri og måling. Eleverne kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål. Eleverne kan anvende symmetri, parallelitet samt pythagoras i konstruktion af geometrisk mønster.

Fælles mål
Matematiske kompetencer. Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik.
Geometri og måling. Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål.
Tal og algebra.

Eksempler på læringsmål
Eleven kan planlægge og gennemføre en matematisk problemløsningsproces.
Eleven har viden om den pythagoræiske læresætning og trigonometri knyttet til retvinklede trekanter.
Eleven kan bestemme mål i figurer ved hjælp af formler og digitale værktøjer.
Eleven kan ud fra egne skitser fra haven konstruere præcise figurer i fuld målestok.
Eleven kan analysere mønstre og symmetrier i omverdenen.

Fagmål

 • Arbejde med tal og algebra
 • Anvende tal i forskellige sammenhænge
 • Udvikle og benytte regneregler
 • Bestemme størrelser ved måling og beregning
 • Vælge og bruge hensigtsmæssige metoder og hjælpemidler til beregning
 • Arbejde med geometri
 • Benytte geometriske metoder og begreber til beskrivelse af ting fra dagligdagen
 • Undersøge og beskrive egenskaber ved plan- og rumgeometriske figurer.

Matematik i anvendelse

 • Vælge hensigtsmæssig regningsart i givne situationer
 • Bruge matematik som et redskab til at beskrive eller forudsige en udvikling eller en begivenhed.

Kommunikation og problemløsning

 • Erkende, formulere og løse problemer ud fra analyse af data og informationer
 • Argumentere for og give faglige begrundelser for fundne løsninger
 • Veksle mellem praksis og teori
 • Bruge hverdagssprog i samspil med matematikkens sprog - i form af tal, tegning og andre fagudtryk