Møllematematik (8. - 10. klassetrin)

Fag: Matematik

Praktisk information
Varighed:
3 timer
Sted: Vennebjerg mølle
Hvornår:  Alle dage august-oktober og april-juni

Primært kompetenceområde og læringsmål
Geometri og måling. Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål. Eleverne kan beregne på vindmøllens utallige former og figurer og kan arbejde med udveksling mellem tandhjul.

Indhold og arbejdsform:
Eleverne arbejder i små grupper på hver af den fungerende, historiske mølles fem etager samt på to steder på udearealet.De arbejder med matematik, der kun kan praktiseres midt i virvarret af vinger, tandhjul, krondrev og arbejdende møllesten. Vægten er lagt på vinkler, arealer og rumfang samt vindhastighed, udveksling og effekt.

Fælles mål
Matematiske kompetencer.
Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik.
Geometri og måling.
Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål.
Tal og algebra.
Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser.


Eksempler på læringsmål
Eleven kan planlægge og gennemføre en matematisk problemløsningsproces.
Eleven har viden om den pythagoræiske læresætning og trigonometri knyttet til retvinklede trekanter.
Eleven har viden om formler og digitale værktøjer, der kan anvendes ved bestemmelse af omkreds, areal og rumfang i møllen.
Eleven har viden om vindmøllens funktion, udveksling mellem tandhjul, afstandsberegning og vingehastighed. Eleven kan beregne et kimingstal.
Eleven kan beskrive sammenhænge mellem enkle algebraiske udtryk og geometriske repræsentationer.