Påske (4. - 5. klassetrin)

Fag: Primært kristendomskundskab, sekundært historie og idræt

Praktisk information
Varighed: 2 timer
Sted: Museumsgade 3, Hjørring
Hvornår: Uge 13 og 14

Indhold og arbejdsform:
Baggrunden for den kristne påske. Herefter fortælles om påskens traditioner og folkeskikke, herunder:   
Hvorfor flyver alle skaderne til Bloksbjerg skærtorsdag?
Hvordan kan man kende en heks?
Hvem er det der går og gemmer æg de mærkeligste stedet?
Hvad er skidenæg?

Eleverne lærer gamle påskelege. Ældre tiders traditioner perspektiveres til elevernes nutidige.

Primært kompetenceområde:
Kristendom

Folkeskoleloven §1               …gør dem fortrolige med dansk kultur og historie…

Læringsmål for:

Historie
Give eksempler på livet på landet og livet i byer i fællesskaber og samfund.
Kende forskel på og anvende begreberne fortid, nutid og fremtid.
Berette om episoder, der har betydning for den nærmeste families historie, og beskrive samfundsforholdene.
Stille spørgsmål, der kan uddybe forståelsen af historiske beretninger.

Kristendomskundskab
Forholde sig til udvalgte fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente.
Kende til kristendommens historiske forudsætninger og udviklingsforløb i Europa med særligt fokus på Danmark.
Undervisningen omfatter især … den historiske Jesus … påske og pinse
Eleven kan redegøre for den såvel den kristne som den folkelige påske og de skikke der hører til disse

Idræt
Formålet … at eleverne gennem alsidige idrætslige oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling.
Kende til og afprøve gamle pige- og drengelege