Oplevelses-, sansnings- og forundringstur (0. - 2. klassetrin)

Fag: Natur / teknologi, Dansk og Idræt

Praktisk Information
Varighed: 3 timer.
Sted: Landbrugsmuseet, Mosbjerg og Museumsgade 5, Hjørring.
Hvornår: Tirsdage og onsdage hele året dog kun tirsdage i Hjørring.

Indhold og arbejdsform
Se, føl og smag på naturen.
På en tur gennem landskabet, undersøger vi de dyr og planter, der er aktuelle for årstiden.
Eleverne lærer om den nære natur. De får sat navne på forskellige planter og dyr og hører små fortællinger om nogle af dem. ”Hands on” undervisning, hvor vi ser, føler, lugter og smager på tingene.
Vi arbejder ud fra elevernes iagttagelser og viden.

Fælles mål
Natur og teknologi.

Kompetencemål:
Undersøgelse: Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål
Perspektivering: Eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag
Kommunikation: Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller

Faglige læringsmål:
At eleven får en viden om at færdes i naturen
At eleven kan gennemføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr
At eleven har viden om natur i det nære og ændringer knyttet til årstiden
At eleven kan fortælle om egne resultater og erfaringer, samt anvende enkle fagord og begreber
At eleven får en positiv indstilling til levende organismer og hvordan man omgås dem på en etisk korrekt måde

Trinmål:

 • Sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve, funktion og anvendelse
 • Undersøge hverdagsfænomener, herunder farver, lys og lyd
 • Beskrive udvalgte dyr og planter fra nærområdet, kende deres navne og kunne henføre dem til grupper
 • Kende naturområder, hvor navngivne planter og dyr lever
 • Kunne beskrive en plante ved rod, stængel, blad og blomst
 • Beskrive udvalgte dyr og planter fra nærområdet, kende deres navne og kunne henføre dem til grupper
 • Kunne forbinde de forskellige årstider med vigtige begivenheder i naturen
 • Tage hensyn til planter, dyr og natur og vise det gennem egen adfærd ved ikke at kaste affald i naturen, og når der holdes smådyr i fangenskab
 • Dyr og planter fra nærområdet, kende deres navne og kunne henføre dem til grupper
 • Beskrive udvalgte dyr og planter fra nærområdet, kende deres navne og kunne henføre dem til grupper
 • Formulere enkle spørgsmål og udføre enkle undersøgelser, herunder: hvad er ting lavet af, hvilken temperatur har vandet fra hanen, hvor kan vi finde regnorme, hvorfor regner det?