Leg og legetøj (1. og 2. klassetrin)

Fag: Primært idræt, sekundært dansk

Praktisk information
Varighed: 2 timer
Sted: Museumsgade 3, Hjørring
Hvornår: Uge 21, 22, 23, 24, 25

Primært kompetenceområde:             
Idrætskultur og relationer

Læringsmål:                    
Eleven kender reglerne og har lært gamle idrætslege der indeholder enkle former for løb, spring, kast og balance.                  

Indhold og arbejdsform:
Efter oplæg om børns levevilkår for 100 år siden i hhv. i byen og på landet lærer og leger eleverne gamle lege. Der sluttes af i museets legetøjsudstilling.

Fagmål i idræt:
Udføre enkle former for løb, spring og kast
Kontrollere grundlæggende bevægelser, først og fremmest gå, løbe, hoppe, hinke, vende og dreje
Deltage i og forstå enkle idrætslige lege
Kende til og gennemføre nye og gamle lege.

Fagmål i dansk:
Lytte med forståelse til oplæsning og fortælling og genfortælle indholdet
Bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig