Alternativ motionsdag (4. - 8. klassetrin)

Fag: Idræt

Praktiske informationer
Varighed:
2-3 timer
Sted: Museumshaven, Christiansgave eller på egen skoles udearealer.
Hvornår:  Alle dage, august-oktober og maj-juni.

Indhold og arbejdsform:
En blanding af historiske idrætslege og naturolympiske discipliner udfordrer eleverne i denne holdkonkurrence, hvor løb, gang, kast, styrke og smidighed udføres uden at de tænker over det. En holdkonkurrence, hvor resultatet tilsendes skolen. Der er gang i snilde og samarbejde, når eleverne løber, går og kaster sig gennem postopgaverne.

Primært kompetenceområde og læringsmål:
Alsidig idrætsudøvelse. Eleven kan anvende sammensatte bevægelser i udvikling af idrætsaktiviteter. Eleverne kan løse opgaver, hvor motorik og fantasi er forudsætninger. I afslappet ånd gennemfører eleverne løb, gang, kast, spring samt styrke- og smidighedsøvelser.

Eksempler på læringsmål
Eleverne kan løse skæve opgaver, hvor samarbejde, fantasi og motorik forudsættes. Eleverne kan kaste og ramme med anderledes objekter. Eleverne kan konkurrere med fair engagement.

Fælles mål for Idræt
Alsidig idrætsudøvelse.
Eleven kan beherske tekniske færdigheder inden for løb, spring og kast.
Samarbejde og ansvar.
Eleven har viden om samarbejdsmetoder.