Med havet som nabo (6.- 10. klassetrin)

Fag: Primært geografi, sekundært historie og biologi

Praktisk information
Varighed: 3 – 5 timer
Sted: Start ved Lønstrup Redningsstation
Hvornår: Alle dage

Indhold og arbejdsform:
På en tur fra Lønstrup og sydpå fortælles, vises og gives eksempler på de vilkår livet har budt de mennesker der har været nabo med det store hav. Herunder kystfiskeri, kystsikring, strandinger, kystnedbrydning og sandflugt. Iagttagende og refleksiv arbejdsform.

Primært kompetenceområde:
Perspektivering

Læringsmål:
Eleverne skal kunne forklare sammenhængen mellem erhverv, befolkningsudvikling og stedets dynamiske naturgrundlag.

Fagmål for
Historie:

  • Kunne sammenligne egne livsbetingelser med foregående slægtleds og diskutere, hvilke forhold der er ens, hvilke der er forskellige og baggrunden herfor.
  • Forklare, hvorfor den historiske udvikling i nogle perioder var præget af kontinuitet og i andre af brud.
    Undervisningen inddrager stof, der kan udvikle elevernes forståelse af andre tiders livsvilkår, samfund og kulturer, og som kan relateres til deres egen erfaring.
  • Eleverne øver sig over tid i at påpege og diskutere forskelle mellem fortidige og nutidige levevilkår.

Geografi:

  • Anvende viden om klima og klimasvingninger til forklaringer af vejr og vejrændringer, fastlands- og kystklima.
  • Forklare landskabsdannelser i Danmark og andre steder i verden
  • Forholde sig til de miljømæssige konsekvenser af samfundenes forbrugsmønstre og udnyttelse af naturgrundlag.