Landskabsdannelse (6.- 10. klassetrin)

Fag: Geografi

Praktisk information
Varighed: 4 timer
Sted: Strandfogedgården, Langelinie 2, Rubjerg
Hvornår: Alle dage

Indhold og arbejdsform:
Efter små forsøg og undersøgelser på Strandfogedgården om hvad sand er, tager vi på tur i klitten og på stranden. Undervejs beskæftiger vi os med sandet og vinden som landskabsdannende elementer. På stranden arbejde vi med bølger og strøm og klinten som geologisk fænomen. Eksperimenterende og iagttagende arbejdsform

Primært kompetenceområde:
Modellering

Læringsmål: Eleverne skal kunne redegøre for landskabsdannelsen, især isens og sandflugtens betydning samt de vilkår hvorunder landskabet kan anvendes.

Fagmål for Geografi         

  • Forklare landskabsdannelser i Danmark og andre steder i verden
  • Kende til dannelsen af det danske istidslandskab og anvende enkle begreber til at beskrive landskabsformer, herunder hævet havbund, smeltevandsslette, moræne- og dødislandskaber.
  • Give eksempler på is, vands og vinds erosions-, transport- og aflejringsformer og deres betydning for landskabers udformning.
  • Kende processerne i et geologisk kredsløb: forvitring, erosion, transport, aflejring og bjergartsdannelse.
  • Give eksempler på naturgeografiske mønstre, kredsløb og sammenhænge på regionalt og globalt plan.
  • Beskrive det indre og ydre geologiske kredsløb.
  • Beskrive vigtige forhold ved vejr, klima og klimaforandringer på Jorden.
  • Beskrive, hvordan is, vand og vind kan forme landskaber.
  • Beskrive og forholde sig til menneskers levevilkår i eget og andre samfund.