Naturen, ind og udtryk (6. - 10. klassetrin)

Fag: Dansk og billedkunst

Praktisk information
Varighed: 2 timer
Sted: Landbrugsmuseet, Mosbjerg og Rubjerg Knude
Hvornår: Alle dage

Indhold og arbejdsform: Øvelser i at udtrykke sanseoplevelser i lyrisk og billedmæssig form. Efter oplæg om sansning og med eksempler fra verdenskunsten anbringer eleverne sig i landskabet og lave sansedigte og –billeder. De skal, med andre ord, tegne et fuglefløjt og skrive et digt om følelsen af solskin på kinden.

Primært kompetenceområde:
Dansk – fremstilling
Billedkunst – billedfremstilling

Læringsmål:
Dansk:
Eleverne skal kunne udtrykke sig i lyrisk form
Billedkunst: Eleverne skal kunne begrunde deres billedmæssige virkemidler, herunder komposition og farvevalg.

Fagmål:

Dansk:

 • Fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse.
 • Fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre.
 • Eleverne skal styrke deres bevidsthed om sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til deres egen tids og andre perioders udtryksformer.
 • De skal opnå udtryks- og læseglæde og øge deres indlevelse og indsigt i litteratur og anden fiktion.
 • Skrive sammenhængende, klart og forståeligt om fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en form, der passer til situationen.
 • Indsamle stof og disponere et indhold på en måde, der fremmer hensigten med kommunikationen.
 • Styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst.
 • Give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster.
 • Gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation.
 • Forholde sig analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster.
 • Kende betydningen af sproglige virkemidler.
 • Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i såvel enkle som mere komplekse produktioner i en form, der passer til situationen, samt i dramatisk form.

Billedkunst:

 • Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at se og sanse på en rig og nuanceret måde og at bruge og forstå billedsprog som et personligt meddelelses- og udtryksmiddel.
 • Eleverne skal i arbejdet med plane, rumlige og elektroniske billeder tilegne sig viden og indsigt og få lyst til og grundlag for at udtrykke sig i og med billeder.
 • Som led i deres æstetiske udvikling og som medskabere af kultur udvikler eleverne fortrolighed med kunstens og massekulturens billedformer, og de forstår betydningen heraf i egen og i fremmede kulturer.
 • Udtrykke iagttagelser, betydninger, fantasier, følelser og holdninger i billeder.
 • Eksperimentere med billedudtryk og benytte kombinationer af visuelle former i den billedskabende proces.
 • Iagttage, beskrive, tolke og vurdere billeders indhold.
 • Afkode tegn og symbolers betydning i billeder.
 • Analysere, reflektere over og bruge forskellige billedgenrer og kategorier.