Hvad vil det sige at være dansk? (7. - 10. klassetrin)

Fag: Dansk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab

Praktisk information
Varighed:
3 timer.
Sted: Museumsgade 5, Hjørring.
Hvornår:  Alle dagene i uge 4, 6 og 7.

Indhold og arbejdsform
Eleverne går på jagt efter danskheden gennem musik, billeder og genstande. Eleverne dokumenterer deres iagttagelser af danskhed under en fotosafari i byen. Vi oplever, hvordan andre ser på danskere og går i kødet på kulturen – bl.a. vores madvaner og uskrevne love.

Primært kompetenceområde og læringsmål
Fortolkning. Eleverne kan forholde sig til kultur, identitet og sprog. Eleverne kan indkredse, hvad der er dansk identitet og kan definere nationale værdier. I museumsudstillingen oplever de, hvordan danskerne levede i 60’erne.De kan sammenligne med andre kulturer. Arbejdsformen er oplæg og, gruppediskussioner,samt opgaveløsning i grupper.

Fællesmål for

Dansk
Kommunikation. Eleven har viden om måder,vi handler på gennem sprog.
Eleven har viden om enkle sproglige, lydlige og billedlige virkemidler.

Samfundsfag
Sociale og kulturelle forhold. Eleven har viden om socialisering og identitetdannelse.
Eleven har viden om social differentiering.

Kristendomskundskab
Livsfilosofi og etik. Eleven har viden om etik og moralsk praksis i et mellemmenneskeligt perspektiv.

Eksempler på læringsmål
Eleverne kan indkredse, hvad der er dansk og anden identitet. Eleverne kender til nationale værdier og kan sammenligne med andre kulturer. Eleven er fortrolig med begreber som hygge, ironi og madvaner. Eleverne kan deltage i en debat om indvandring.