Bedstefars skole (5. - 7. klassetrin)

Fag: Historie, dansk, matematik

Praktisk information
Varighed: 2 ½ time
Sted: Museumsgade 3, Hjørring
Hvornår: Uge 19 og 20

Indhold og arbejdsform:
Eleverne oplever en skoledag anno 1955 med morgensang, salmevers, læsning, regning, blækskrivning. Der arbejdes med bibelhistorie, regning og dansk. Arbejdsformen svarer til datidens mht. form og indhold. Afslutningsvis perspektiveres bedstefars skole med nutidens.

Primært kompetenceområde:
Historiebrug

Læringsmål:
Ud fra det historiske scenarie kan eleven perspektivere sin egen skoledag til tidligere tiders og kunne udlede en forklaring på forskellene.

”Ved at arbejde med udvikling og sammenhænge i det historiske forløb skal eleverne udbygge deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne.”                           Formål historie

”…kunne indgå i diskussion om forandringer i forskellige perioders opfattelser af magt og ret, herunder regulering af forholdet mellem den enkelte og fællesskabet.”
                                                                                                  
Slutmål, historie