Natursløjd (5.-10. klassetrin)

Fag: Natur og teknologi, Håndværk og design samt biologi

Praktiske oplysninger

Varighed:3-4 timer, eller efter aftale
Sted:Vandsted plantage, Hjørring og Landbrugsmuseet, Mosbjerg
Hvornår: Onsdage, hele året.

Indhold og arbejdsform

I plantagen samles stammer, grene og kviste.

Eleverne instrueres i forsvarlig brug af forskelligt værktøj i ”snittekassen”, og der fremstilles mindre emner med plads til elevernes egne ideer og designs. Til sidst tændes et bål og der varmes bouillon eller saft.
Arbejdsformen er praktisk                      

Primært kompetenceområde og læringsmål:
Håndværk – forarbejdning.
Eleven kan anvende værktøj og redskaber forsvarligt til forarbejdning af træ.

Fælles mål

Håndværk – forarbejdning:
· Eleven kan anvende værktøj og redskaber forsvarligt til forarbejdning af træ.
· Eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, funktion og udtryk
· Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling

Eksempel på læringsmål

Eleven har viden om elementære sikkerhedsforanstaltninger og risikomomenter
Eleven kan arbejde sikkert
Eleven kan vælge grundlæggende værktøjer og redskaber efter hensigt
Eleven har viden om bløde og hårde materialers egenskaber
Eleven kan arbejde med produkters æstetiske udtryk
Eleven har viden om enkle håndværksmæssige arbejdsprocesser
Eleven kan fremstille produkter efter egne ideer

Fagmål

Natur og teknologi:

 • Beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer og deres forskellige egenskaber samt det levende og det ikke levende.
 • Beskrive planter og dyr samt forklare deres funktioner, livsbetingelser og samspil med omgivelserne.
 • Redegøre for dyr, planter og menneskers levevilkår og indbyrdes samspil forskellige steder på Jorden.
 • Kende begrebet bæredygtighed og kunne redegøre for eksempler på, at menneskets forbrug af ressourcer og anvendelse af teknologi påvirker kredsløb i naturen og vurdere, hvilke konsekvenser det har for planter, dyr og mennesker.
 • Færdes i naturen på en hensigtsmæssig og hensynsfuld måde.
 • Planlægge, designe og gennemføre iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter.
 • Vælge og anvende udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven samt organisere forløbet, når det foregår individuelt eller i grupper.

Håndværk og design:

 • Forstå kreative designprocesser, hvori der indgår inspiration og ideer, planlægning, udførelse og evaluering
 • udtrykke sig gennem skabende håndværksmæssigt arbejde.
 • Fremstille produkter med udgangspunkt i egne ideer.
 • Formgive med personligt præg.
 • Bruge omverdenen som inspirationskilde.
 • Eksperimentere med materialer, teknikker, farver, form og funktion.
 • Forholde sig til det færdige produkt ud fra en æstetisk, funktionel og kommunikativ synsvinkel.
 • Sætte ord på designprocessen.
 • Formgive og fremstille produkter, fortrinsvis i træ og metal.
 • Beherske et bredt udvalg af håndværksmæssige teknikker.
 • Vælge hensigtsmæssige materialer, teknikker, maskiner og værktøj.
 • Kende relevante fagudtryk.
 • Kende og efterleve sikkerheds- og sundhedskrav for værktøj og maskiner, stoffer og materialer i undervisningen.
 • Bruge hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
 • Udvikle gode arbejdsvaner.
 • Medtænke miljø, ressourceudnyttelse og bæredygtighed i arbejdsprocessen.
 • Vælge materialer ud fra overvejelser om ressourceudnyttelse og bæredygtighed.
 • Præsentere og formidle egne produkter i samspil med det omgivende samfund.