Luft (3. - 5. klassetrin)

Fag: Natur og teknologi sekundært biologi

Praktisk information
Varighed : 3 timer
Sted : Landbrugsmuseet, Mosbjerg
Hvornår : Tirsdage og onsdage                                        

Indhold og arbejdsform:
Vi arbejder med forskellige forsøg, hvor man kan se, hvordan luften kan bære ting oppe. Der knyttes forbindelse til planter og dyrs brug af luften. Arbejdsformen vil være praktisk-eksperimenterende.

Primært kompetenceområde og læringsmål:
Undersøgelse:

Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger.
Modellering:
Eleven kan designe enkle modeller

Trinmål Natur og teknologi

  • Bruge enkle fagudtryk i beskrivelsen af vejriagttagelser, herunder temperatur, vindstyrke, nedbør og sigtbarhed.
  • Stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser.
  • Formulere spørgsmål, fremsætte hypoteser og lave modeller som grundlag for undersøgelser.
  • Designe og bygge apparater og modeller efter egne ideer og redegøre for form, funktion og hensigt.
  • Arbejde hensigtsmæssigt med forskellige undersøgelsesmetoder og udstyr indendørs og udendørs samt anvende faglig læsning.

Trinmål Biologi

  • Opstille og afprøve naturfaglige hypoteser på baggrund af egne undersøgelse.
  • Formulere konklusioner på grundlag af egne og andres resultater.
  • Forklare om biologisk viden og indsigt erhvervet gennem forskellige former for vidensøgning, herunder egne undersøgelser.