Dammen (3.-10. klassetrin)

Fag : Natur og teknologi, Biologi

Pratiske oplysninger
Varighed: 3 timer
Sted: Bjørnager, Bjørnagervej 80, Landbrugsmuseet, Mosbjerg.
Hvornår: Tirsdage og onsdage i uge 18 – 43

Indhold og arbejdsform

Vi undersøger livet og livsbetingelserne i en dam, og laver et tværsnit af den med optegnelser af hvor man har fundet de forskellige vanddyr. og laver et ferskvandsakvarium. De indfangede dyr undersøges og bestemmes, og eleverne præsenterer deres dyr for de andre elever. Arbejdsformen er praktisk/eksperimenterende.

Fælles mål

Kompetencemål:
Undersøgelse: Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål
Kommunikation: Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller

Eksempel på læringsmål

  • Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr
  • Eleven har viden om natur i det nære og ændringer knyttet til årstiden
  • Eleven kan fortælle om egne resultater og erfaringer, samt anvende enkle fagord og begreber
  • At eleven får en positiv indstilling til levende organismer og hvordan man omgås dem på en etisk korrekt måde
  • Eleven kan give eksempler på fødekæder i ferskvand
  • Eleven kan designe, gennemføre og evaluere egne undersøgelser