Naturens farver (3. - 5. klassetrin)

Fag : Natur og teknologi, billedkunst

Praktisk information
Varighed : 2 timer
Sted : Landbrugsmuseet, Mosbjerg og Museumsgade 5, Hjørring
Hvornår : Tirsdage og onsdag i sommerhalvåret.

Indhold og arbejdsform :
Der indsamles plantemateriale i forskellige farver. Planterne sorteres, bestemmes, hakkes og overhældes med sprit for at trække farverne ud. Herefter males akvareller med vores hjemmelavede farver. Praktisk eksperimenterende arbejdsform, individuel fremstilling.

Primært kompetenceområde og læringsmål :
Perspektivering.
Eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster.

Billedfremstilling
Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering

Fagmål

Billedkunst :

 • Fremstille skitser og billeder på baggrund af iagttagelser og andre sanseoplevelser samt følelser og forestillinger
 • Anvende enkle teknikker, materialer og værktøjer i plant billedarbejde inden for tegning, grafik, maleri og collage
 • Anvende enkle farveblandinger
 • Udforske og anvende forskellige rumlige materialer igennem konstruktioner
 • Udforske materialekvaliteter i nærmiljøet
 • Deltage aktivt i billedarbejde både i grupper og selvstændigt
 • Eksperimentere med teknikker, materialer og værktøjer
 • Kendskab til billedbrug inden for andre fagområder, herunder samfunds- og naturvidenskaber

Natur og teknologi : 

 • Sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve, funktion og anvendelse
 • Sortere, udvælge og anvende materialer og stoffer, både syntetiske og naturskabte
 • Undersøge, hvordan nye egenskaber fremkommer, når forskellige materialer og stoffer bruges sammen, blandes sammen eller brænder
 • Undersøge hverdagsfænomener, herunder farver, lys og lyd
 • Kende udvalgte planters og dyrs livscyklus gennem året
 • Kende naturområder, hvor navngivne planter og dyr lever
 • Kunne forbinde de forskellige årstider med vigtige begivenheder i naturen
 • Give eksempler på naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt, herunder skovdrift, landbrug og fredning