Steinckes socialreform

Socialreformen fra 1933, er af mange blevet set som begyndelsen på den moderne velfærdsstat. Reformen blev muliggjort efter det store Kanslergadeforlig og kom mens Danmark og resten af verden gennemgik den største økonomiske krise i verdenshistorien.

Kilderne her på siden kan fortælle noget om tiden både før og efter 1933. I ansøgningerne om økonomisk hjælp fra kommunen fra tiden før 1933 skinner det fx tydeligt igennem, at hjælpen blev set som en almisse eller gave, som ansøgerne skulle gøre sig fortjent til. I tiden efter 1933, hvor den offentlige hjælp er blevet en ret, bliver ansøgningerne mere standardiserede. Den vigtigste årsag til socialreformens tilblivelse den store internationale finanskrise. I Danmark var man ikke så hårdt ramt som i eksempelvis USA og Tyskland, men der er stadig tegn at spore ude i kommunerne på, at det var en vanskelig tid. I kilderne kan du fx læse om forskellige former for krisehjælp. 

Se kilderne her: