Beboere og personale på Skøttrup Fattiggård, 1919. Foto: Historisk Arkiv

Fattigvæsenet

Siden 1849 har du i Danmark haft ret til hjælp, hvis du var ude af stand til at forsørge dig selv. Men hvis du modtog fattighjælp, medførte det tab af valgret og retten til at indgå ægteskab. Fra 1860 blev det almindeligt, at de allerfattigste, som ingen bolig havde, fik ophold på fattiggården.

I tiden før 1933  var det meget skamfuldt, hvis du var nødt til at bede kommunen om fattighjælp. Hjælpen var ofte et ophold på fattiggården hvor der boede både forældreløse børn, gamle, drankere og sindssyge. I kilderne kan du fx se tegninger over fattiggårde og reglementer der fortæller om, hvordan det var at bo på en fattiggård. Efter socialreformen i 1933 kom der flere typer hjælp, så færre og færre modtog fattighjælp. Det var dog først i 1961, at alle der ikke kunne forsørge sig selv, kunne modtage hjælp uden at miste rettigheder. Se tegninger over Hjørring Fattiggård i Hjørring Kommunes digitale byggesagsarkiv.  

Se kilderne her: