Beboere og personale på Spædbørnehjemmet i HJørring 1948. Foto: Historisk Arkiv.

Børneforsorg

En anden vigtig ting som Steinckes socialreform bragte med sig var oprettelsen af børneværn. Nu måtte børn ikke længere vokse op på fattiggårde, men skulle i pleje eller på børnehjem.

Her på siden finder du blandt andet kilder, der kan vise hvordan hverdagen var på disse børne-institutioner. Der er også medtaget enkelte pjecer og lignende af nyere dato, så der er mulighed for at sammenligne med i dag. I kilderne kan du bl.a. se, hvad julemiddagen bestod af for børn på optagelseshjem. Billedet ovenfor er fra Spædbørnehjemmet i Hjørring. Du kan også finde kilder fra Hjørring Folkebørnehave, hvor du fx kan se, hvilket legetøj børnene havde i 1951.

Se kilderne her: