Ældregymnastik på Mosbjerg Alderdomshjem. Foto: Hjørring Kommunearkiv

Ældreforsorg

Her på siden finder du kildemateriale om ældreforsorgen i Hjørring Kommune gennem de sidste godt 100 år.

I 1891 vedtoges loven om alderdomsunderstøttelse, som medførte at ældre mennesker, som ikke længere kunne klare sig selv, havde ret til hjælp uden at de mistede rettigheder, som man gjorde, hvis man modtog fattighjælp. I Hjørring og omegn opstod de fleste alderdomshjem i tiden lige efter 1933, hvor fx flere af fattiggårdene blev omdannet til alderdomshjem. I de store byer fandtes der dog også alderdomshjem i tiden før 1933. Hjørring fik fx et alderdomshjem allerede i 1907. Kilderne er blandt andet et udpluk af nye og gamle pjecer, reglementer m.v. fra kommunens alderdomshjem. Se tegninger over Hjørrings første alderdomshjem i Fynsgade i Hjørring Kommunes digitale byggesagsarkiv.

Se kilderne her: