Kilder om vandets historie

Ovenstående billede er et uddrag af "Sangen om Vandet", skrevet i anledning af Hjørring Vandværks 50-års jubilæum i 1953.

I dag betragter vi adgang til rent vand som en menneskeret, selvom det ikke er sådan alle steder verden over. Det har dog ikke altid været ligetil at skaffe rent vand. Efter stor vandmangel og et par større ildebrande, besluttede Hjørrings byråd i 1902, at byen skulle have et vandværk. Opførelsen af vandværket havde en stor betydning for borgernes dagligdag. Efter oprettelsen af vandværket blev det muligt at etablere 80 brandhaner, der fungerede som vandforsyning til slukningsarbejdet ved de ildebrande, der måtte opstå og yderligere blev hygiejnen meget bedre, takket være adgangen til rent vand. En af de andre udfordringer et vandværk kan have kan ses i historien om Hirtshals Vandværk, hvor vandværket havde problemer med den tyske besættelsesmagt.

Kilderne her på siden kan være med til at fortælle noget om, hvilke fordele der var ved at få rent vand, og hvad der skete, hvis vandet blev forurenet.

Se kilderne her: