Kilder om gassens historie

”Spørgsmaalet om jeg skal tage Gas i Køkkenet, og om det kan betale sig at benytte Gas til Kogning, Madlavning, Bagning osv. er jo blevet brændende nu Kommunen er ved at anlægge Gasværk.” hvortil vedkommende svarede: ”Tag Gas i Køkkenet, og faa den indlagt nu.”

Således opfordrede en borger allerede i 1902 til at andre borgere i byen skulle anskaffe sig gas i hjemmet. Tanken om et gasværk i Hjørring dukkede op allerede i 1824. Vi skal dog helt frem til 1902 før byen vedtog at få sit eget kommunale gasværk. Historien om Hjørring gasværks historie går hånd i hånd med oprettelsen af Hjørring vandværk, som spillede en stor rolle i oprettelsen af gasværket.

Størstedelen af kilderne omhandler Hjørring gasværks historie.

Se kilderne her: