Tornby Vidstrup Sogneråd 1966-1970

Kvinders valgret

Årstallene 1908 og 1915 er skelsættende for det danske demokrati - nu kunne kvinderne nemlig gå til stemmeurnerne på lige fod med deres mænd.

Her på siden finder du en række avisartikler, der viser, den heftige debat, der var både i 1908, da kvinderne fik kommunal valgret og i perioden op til 1915, hvor de fik stemmeret til folketingsvalgene. Derudover finder du fx også eksempler på valglister, hvor det er tydeligt, at selv mange årtier efter, at kvinderne fik deres valgret, var der kun ganske få, der stillede op til sogne- og byrådsvalgene. Dog lykkedes det for en kvinde fra Hjørring, Marie Christensen, at blive valgt til landstinget i 1918, hvor kvinderne for første gang, havde mulighed for at stille op til landstinget.

Læs historien om Marie Christensen her

Da kilderne er over 100 år gamle kan de være svære at tyde. Fx er avisartiklerne skrevet med gotisk skrift. Vi har afskrevet nogle af dokumenterne, så de også kan ses i en mere læsevenlig form.

Se kilder og afskrifter her: