Fredsbevægelsen

I 1960’erne opstod de første protestbevægelser mod USA’s og USSR’s oprustning og våbenkapløbet. I perioden 1981-1985 oprustede de to stormagter atter, hvilket medførte store folkelige protester.

I Hjørring var specielt bevægelsen ved navn Hjørring for Fred aktive i kampen mod oprustningen med atomvåben. Eksempelvis NATOs planer om i 1983 at opstille 572 atomraketter i Europa fik folk på barrikaderne. Kilderne om fredsbevægelsen er både fra Hjørring Kommunearkiv og fra Historisk Arkiv.

Se kilderne her: