Beskyttelsesrum

Allerede under besættelsestiden frygtede mange for et pludseligt luftangreb. Denne angst fortsatte under Den kolde krig, hvor besættelsestidens beskyttelsesrum blev bibeholdt og suppleret af mange nye.

For bedst muligt at kunne beskytte alle borgere i en krigssituation blev det i 1960 eksempelvis vedtaget ved lov, at alt nybyggeri over en vis størrelse skulle indeholde et beskyttelsesrum. Derfor er der i dag beskyttelsesrum i stort set alle offentlige bygninger såsom skoler og plejehjem. Som kilderne viser, blev beskyttelsesrummene også tænkt med, når der fx skulle anlægges nye parkeringsanlæg.

Se kilderne her: