Beredskabsplaner m.m.

Under Den kolde krig blev det lokale beredskab voldsomt udbygget og der blev etableret civilforsvarssamarbejder mellem kommunerne.

Kilderne viser nogle af de tiltag, der blev taget, såsom afholdelse af store øvelser, etablering af beredskabssygehuse og varsling om radioaktivt nedfald. Flere kvinder deltog også i civilforsvaret. Derfor oprettede kommunerne såkaldte børneordninger, så der kunne tages hånd om børnene, hvis både mor og far i tilfælde af større katastrofer skulle indkaldes til tjeneste.

Se kilderne her: