Skoler og elever under besættelsen

Forestil dig, at der pludselig er måske 100 fremmede soldater indkvarteret på din skole. Sådan var dagligdagen nemlig for eleverne på Østre og Vestre Skole i Hjørring.

Kilderne i denne emnegruppe fortæller alle noget om, hvordan skoledagen blev påvirket af den tyske besættelse. Der kan du eksempelvis finde Cirkulære vedr. vejledning i skolebørns omgang med sprængstoffer og indberetninger på de såkaldte skolekort, hvor du kan læse om, at skolegangen har været besværet af, at der var tyske soldater indkvarteret på både Østre og Vestre skole.

Se kilderne her: