Mangelsituationen

Det som måske mest af alt påvirkede hverdagen under besættelsen, var, hvorledes krigen gjorde det vanskeligt at fremskaffe varer.

Under den tyske besættelse, var det ikke kun kaffe, tobak og chokolade, som man måtte undvære. Stort set alt fra byggematerialer til dyrefoder, var der mangel på. Som det fremgår af Cirkulære vedrørende befolkningens forsyning med kartofler, så frygtede man endog, at der kunne opstå mangel på selv de basale danskproducerede fødevarer - såsom kartofler - i de områder, der ikke havde så stor en egenproduktion. Som flere af dokumenterne viser, var der også store problemer med at få fremskaffet brændsel nok til at kunne opvarme eksempelvis plejehjemmene. Et andet eksempel er en anmodning fra Jordemoderforeningen til at kommunerne skulle have hest og hestevogn klar til jordemødrene i tilfælde af, at et motordrevet køretøj ikke kunne fremskaffes. 

 Se kilderne her: