Efter Krigen

Her kan du bl.a. finde en række dokumenter, der belyser flygtningesituationen, der opstod i kølvandet på 2. verdenskrig.

I perioden efter krigen modtog Danmark knap 250.000 krigsflygtninge, som blev indkvarteret i barakker, på skoler og hoteller rundt om i landet. I Hjørring Kommune er flygtningelejren ved Skallerup Klit nok den mest kendte, men lejren her var bestemt ikke den eneste i området. Læs mere om flygtningesituationen her.

I Hjørring Kommune blev der efter krigen oprettet et Kontor for særlige anliggender, der først og fremmest tog sig af erstatningssager. Erstatningssagerne viser, hvor de tyske soldater var indlogerede og hvilken skade de havde forvoldt i kommunen. Bl.a. fremgår det, at Hjørring Stadion under krigen havde været misbrugt og efter besættelsen fremstod i en temmelig dårlig stand. Blandt kilderne finder du også findes også en række borgerhenvendelser fra folk som ønskede at få eftergivet (slettet) deres skattegæld p.g. a. ting, der skete under den tyske besættelse.

 Se kilderne her: