Dagligdagen

Kilderne her viser, hvordan den tyske besættelse satte sig mange spor i dagligdagen.

Ud over den omfattende mangel på varer, var en af de største ændringer i almindelige menneskers dagligdag nok den store usikkerhed, som folk levede under. Man frygtede bl.a. at krigen også skulle bryde ud i Danmark. I en anmodning om et beskyttelsesrumfra beboerne i Brogaarden i Hjørring, kan du fx læse, at beboerne frygtede, at deres boliger under et luftangreb ville blive forvekslet med militærbarakker. Samtidig var det en tid præget af store begrænsninger i almindelige menneskers bevægelsesfrihed i form af udgangs- og forsamlingsforbud og krav om mørklægning.

Se kilderne her: