Beredskabet

Under den tyske besættelse vidste man aldrig, hvad morgendagen bragte med sig og mange frygtede, at krigen også ville komme til Danmark.

Derfor sørgede kommunerne for at kunne sikre borgerne bedst muligt i tilfælde af luftangreb eller andre katastrofer. Bl.a. skulle kommunerne sørge for at have en beholdning af stearinlys til nødbelysning, hvis elektriciteten blev sat ud af kraft og på dagsordenen til et sognerådsmøde i Hirtshals i 1941 var fx borgernes pligt til at stille deres ejendom og løsøre til rådighed for myndighederne ved luftangreb. I flere dokumenter nævnes CB-korpset eller CB-pligtige. CB er en forkortelse for Civil Beskyttelse. Civilbeskyttelseskorpset var værnepligtige borgere, der hjalp politi og luftværn. D. 19. september 1944 opløste tyskerne det danske politi, og kommunerne stod uden en lokal ordensmagt. For at komme lovløsheden til livs blev der derfor oprettet lokale vagtværn. Blandt dokumenterne i denne emnegruppe findes fx en anmodning fra Hirtshals Handelsstandsforening om oprettelse af et vagtværn i Horne-Asdal Sogn p.g.a. indbrud og tyverier.

Se kilderne her: