Augustoprøret

Efter en række uroligheder brød samarbejdspolitikken officielt sammen d. 29. august 1943.

D. 28. august var den danske regering gået af, da den nægtede at imødegå tyske krav om bl.a. at indføre dødsstraf for sabotage. Derfor indførte tyskerne undtagelsestilstand. I kildematerialet finder du fx politiassistent Hans Færch Rømers erindringer om hans tid som politibetjent i Hirtshals i perioden 1940-1944.  Erindringerne opbevares på Historisk Arkiv i Hjørring og er nedskrevet i årene 1970-1973.

Se kilderne her: