Tyske soldater fra Baukolonne 228 læsser barakdele af ved Hjørring Bjerge, d. 2. maj 1940. Foto: Museumscenter Hanstholm.

9. april

Natten til d. 9. april 1940 startede et mørkt kapitel i Danmarkshistorien, da den tyske hær i løbet af ganske få timer bevægede sig gennem Danmark, og Hjørring var, som den øvrige del af landet, nu besat af fremmede tropper.

Her kan du bl.a. læse modstandsmanden Hans Braad Sørensens erindring om d. 9. april i Frederikshavn. Hans Braad Sørensen blev senere en af de ledende skikkelser i modstandsbevægelsen i Hjørring. I besættelsestidens første år fortsatte hverdagen på trods af, at landet nu var besat af fremmede tropper. Dette kan bl.a. ses ved, at der i Horne Asdal afholdtes sognerådsmøde d. 9. april 1940, uden at der i referatet er en eneste bemærkning om, hvordan sognerådet skulle forholde sig til den nye situation. Hvis du læser kæmner (kommunaldirektør) Peter Melgaard Pedersens erindring om samme møde, er der dog noget der tyder på, at den tyske besættelse var et uformelt punkt på dagsordenen til mødet. Kilderne illustrerer bl.a. vigtigheden i at anvende så mange forskellige kilder som muligt, når du arbejder med historien.

 Se kilderne her: